Skip to content

Hoe houd je invloed?

Hoe houd je invloed? De impact van onzekerheid…

Tekst: Liza Simons | www.eenandereaanpak.nl

Het Schokt onder de voeten van boeren. Hoe houd je invloed?

In deze blog verwijs ik naar het prachtige boek Schokland van Saskia Goldschmidt. Het beschrijft de impact van onzekerheid op het boerenbestaan door de aardbevingen in Groningen. De scheuren in de boerderij en alle onduidelijke afspraken over schadeuitkering, ze nemen steeds meer plek in in het leven van de boer.

Frustraties
Ook buiten Groningen staat het bestaan van onze boeren en tuinders onder druk, dit is de afgelopen maanden pijnlijk duidelijk geworden. Demonstraties, acties van dierenactivisten en de vernauwende wet en regelgeving. Er is steeds meer aandacht voor de frustraties van de agrarische ondernemers. De spandoeken met daarop “Trots op de boer” steken soms schrijnend af in het groene weiland.

Onduidelijkheid over de toekomst
De bevingen verscheuren het bestaansrecht van de boerderij, het zicht op de toekomst wordt ontnomen. Dit voorbeeld is sprekend voor waar vele boeren op dit moment in verkeren. De jarenlange onzekerheid en onrust maakt het bestaan van het bedrijf kwetsbaar. Langzaam nemen de zorgen steeds meer tijd en ruimte in in het dagelijkse werk. Hoe houd je je staande als alles op losse schroeven lijkt te staan?

Hoe houd je invloed?
Breng onderwerpen die jou raken in beeld met de cirkel van betrokkenheid van Stephen Covey. Zie voor uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=nN8GiIdh9ak

Iedereen is betrokken bij dingen. Je bent bijvoorbeeld betrokken bij jouw partner, het bedrijf en de wet- en regelgeving. Deze dingen reken jij tot jouw leefwereld en vallen in de cirkel van betrokkenheid. Alles waar jij je bij betrokken voelt kost jouw energie.

Cirkel van betrokkenheid
In deze cirkel van betrokkenheid kun je onderscheid maken tussen zaken waar je wel en waar je geen invloed op kunt uitoefenen. Door naar jouw cirkel van betrokkenheid te kijken en te bepalen op welke zaken je daadwerkelijk invloed kunt uitoefenen krijg je energie. Hoe meer energie je steekt in zaken waar je invloed op hebt hoe groter de cirkel van invloed wordt in jouw leven. Als jij ervoor kiest jouw aandacht te besteden aan de cirkel van betrokkenheid houdt je weinig energie over voor jouw cirkel van invloed. Jouw gevoel van sturing en invloed wordt kleiner, je voelt je: machteloos, boos, neerslachtig etc..

In het boek houdt de hoofdpersonage vast aan haar wensen voor de toekomst, zij gaat op zoek naar de delen in de bedrijfsvoering waar zij wel invloed op heeft en ze verandert deze. Ondanks alle onzekerheden kan zij zich zo vasthouden aan de dingen in haar leven die haar energie geven.

Zo bekeken, zijn de spandoeken met daarop: “Trots op de boer” zo gek nog niet, een concrete actie met directe invloed!

Liza Simons werkt via haar bedrijf Een andere aanpak als agrarisch coach en trainer. Wil je meer weten? Kijk dan op www.eenandereaanpak.nl of mail naar liza@eenandereaanpak.nl. Je kunt ook ons contactformulier invullen.

Referentie boek: Schokland, Saskia Goldschmidt 2018, ISBN 978 90 5936 804 0

Back To Top
Agrarische Coaches.nl Neem direct contact op
Heeft u een vraag of een opmerking?
Laat het ons weten...
Verzenden