Skip to content

Privacy Statement | Agrarische Coaches Nederland

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met AgrarischeCoaches.nl

Wij respecteren de privacy van mensen die onze website bezoeken en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld (denk hierbij bijv. aan formulieren die je invult op onze website).

Links naar externe websites
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website kunnen wij bepaalde gegevens van jou verkrijgen. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via één van onze formulieren), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet moeten doen. De bewaartermijn van het contactformulier van de website is maximaal 4.

Derden
Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden. Verder verstrekken wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij je hier voorafgaande toestemming voor hebt gegeven of dit noodzakelijk is of wij dit op basis van de wet moeten doen.

Gegevensbeveiliging
Wij maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken gebruik van een SSL certificaat herkenbaar aan het slotje in uw browser om het inzenden van gegevens via formulieren te beschermen.

Back To Top
Agrarische Coaches.nl Neem direct contact op
Heeft u een vraag of een opmerking?
Laat het ons weten...
Verzenden