Skip to content

Bedrijfstrots

Bedrijfstrots

Tekst: Liza Simons | www.eenandereaanpak.nl

Het huis is gebouwd om door te geven, veel te groot voor twee. Op het bedrijf is altijd ingezet op groei en ontwikkeling. Zijn hele leven heeft hij alles gegeven voor het bedrijf, hij werkte aan een hoger doel. Deze zomer gaat de derde generatie het stokje overnemen. De tijd vliegt voorbij en nu ook een verhuizing naar de nieuwe woning gepland staat gaat de tijd veel te snel. Waar het voorheen niet snel genoeg kon gaan, zou Daan de tijd nu het liefst stil zetten.

Hoger doel
Een agrarisch familiebedrijf geeft ontzettend veel voldoening. Het is een bijzonder geluksgevoel om samen met andere familieleden de onderneming te runnen. De verbondenheid en betrokkenheid bij elkaar is groot. Het vervolgens moeten loslaten en overdragen van het bedrijf is ingewikkeld proces omdat daarbij niet alleen de zakelijke- maar juist ook de emotionele verbintenis centraal staat.

Daans diepste wens is om te blijven wonen en werken op zijn land. Het werk en het leven op de boerderij geven hem veiligheid, rust, erkenning en sociale verbondenheid met zijn omgeving. Met pijn in zijn hart kiest hij er toch voor plaats te maken voor zijn zoon. Het hoger doel van het in stand houden van de onderneming weegt zwaarder dan zijn individuele behoefte om vast te houden aan wat voor hem zo dierbaar is, zijn boerderij.

Het plaatsmaken voor een volgende generatie heeft veel impact op het gevoel van eigenwaarde, erkenning en trots. Loyaal zijn aan je kinderen en het bedrijf gaan niet altijd samen met eigen behoeftes.

Behoeftes en belangen
Op veel bedrijven is de voortzetting van het agrarisch familiebedrijf een primaire doelstelling. De volgende generatie zien opgroeien op het bedrijf en het hen mogelijk maken om het bedrijf voort te zetten. Als het lukt om dit te verwezenlijken geeft dit ontzettend veel voldoening. Wat hierbij vaak vergeten wordt is het bespreekbaar maken van het verdriet van het afscheid.

Het is zoeken naar een nieuwe invulling van je plek in het gezin, jouw rol op het bedrijf en de invulling van jouw leven. Hoe soepel dit zoekproces verloopt en welke keuzes je hierbij maakt is afhankelijk van de ruimte die je maakt om als gezin en familie te spreken over elkaars individuele behoeftes en belangen. Familieverbanden zijn verweven met zakelijke relaties. In zakelijke relaties voeren afspraak en prestatie de boventoon. In familiebanden staan zorg en loyaliteit voorop en speelt de angst voor verwijdering en verlies een rol.

In gesprek
Daan nodigde zijn kinderen uit om samen te spreken over elkaars wensen en belangen voor de toekomst. Zijn oude dag, de voortzetting van het bedrijf, en de financiële verdeling tussen de kinderen waren onderwerp van het gesprek. De gesprekken gaven input voor een nieuw en gezamenlijk beeld voor de toekomst waarbij zowel de bedrijfsopvolger als de andere kinderen van Daan zich betrokken voelden bij de overdracht van het bedrijf en de veranderingen in het gezin. Zij gaven elkaar de ruimte en luisterden naar elkaars wensen en behoeften waarbij zowel zakelijke als familieverbanden bespreekbaar werden gemaakt.

Wil je meer weten over AgrarischeCoaches.nl? Kijk dan eens hier.

Liza Simons werkt als agrarisch coach. Met haar bedrijf Een andere aanpak zet zij veranderingen in die helpen bij persoonlijke levensvragen en bedrijfsinnovaties. Kijk voor meer informatie op www.eenandereaanpak.nl

Back To Top
Agrarische Coaches.nl Neem direct contact op
Heeft u een vraag of een opmerking?
Laat het ons weten...
Verzenden