Skip to content

Hij luistert niet!

Hij luistert niet

Tekst: Jan van der Zee – passie voor perspectief

“Hee heurt wal good maor hee luustat slech” is een regel uit een Achterhoeks liedje gezongen door de band Boh Foj Toch. In algemeen beschaafd Nederlands (ABN) zingen ze; “hij hoort wel goed, maar hij luistert slecht”.

In dit kleine zinnetje schuilt veel teleurstelling, een teleurstelling die ontstaat doordat er verwachtingen gewekt zijn die niet waargemaakt worden.

Gedrag

Hoe iemand luistert wordt bewust of onbewust gemeten aan het gedrag dat wordt vertoond. Als je wilt weten wat iemand gelooft of wat hem menens is, dan moet je stoppen met te horen naar wat de ander zegt, maar kijken naar wat de ander doet. Dan weet je wat de ander echt gelooft.

Bijvoorbeeld de zoon of dochter zegt het bedrijf van de ouders over te willen nemen, maar loopt vervolgens voor elke verantwoordelijkheid weg. Of als werkgever zeg je dat je je medewerker het vak zult leren, maar nadat hij zijn jaarcontract heeft getekend, laat je niets of nauwelijks iets van je horen. Of een bank maakt afspraken met de ondernemer om bepaalde doelen te realiseren omdat de financiële situatie daarom vraagt en de ondernemer is het hier hartgrondig mee eens. Nadat de nieuwe financiering is geregeld geeft de ondernemer niet thuis en doet wat hij altijd deed. Zo kan ik veel, heel veel voorbeelden noemen van “Hee heurt wal good maor hee luustat slech”.

Vertrouwen

Regelmatig kom ik tegen dat hierdoor relaties onder spanning komen te staan doordat het vertrouwen is beschaamd, of dat mensen zich door de ander niet serieus genomen voelen. In veel gevallen komt dat doordat mensen wel luisteren, of doen alsof, maar er om welke reden dan ook, niet naar handelen of kunnen handelen.

“Hee heurt wal good maor hee luustat slech” Hij hoort het wel, maar het gedrag is er niet naar. Een patroon dat maar zo ingesleten kan zijn in bijvoorbeeld een werkgever en werknemer situatie, in diverse zakelijke relaties, ouder en kind relaties, en uiteraard in relaties tussen levenspartners.

Als deze patronen zich voordoen dan is het goed ze te benoemen en als het kan bespreekbaar te maken. Het kan zijn dat het moeilijk is deze gevoelige kwesties te bespreken, schroom dan niet om een agrarische coach in te schakelen. Hij of zij luistert graag mee en kan wellicht verbeteringen laten zien en perspectief bieden.

Aju! (in het ABN; tot kijk!)

Jan van der Zee is coach en mediator voor agrarisch ondernemers. Zie ook www.janvanderzee.nl of stuur een mail naar info@janvanderzee.nl

 

Back To Top
Agrarische Coaches.nl Neem direct contact op
Heeft u een vraag of een opmerking?
Laat het ons weten...
Verzenden