Skip to content

Meer waardering voor de boer

Blog: mogelijk meer waardering voor de boer

Tekst: Lianne Veenstra www.agrarischecoaches.nl

Mogelijk meer waardering voor de boer
Een crisis zoals we ons nu in bevinden heeft ook altijd positieve kanten. Ik kan me voorstellen (en hoop er op) dat het meer waardering en erkenning voor de boer oplevert.

Piramide van Maslow
Toen bijeenkomsten nog gewoon doorgingen, had ik afgelopen najaar in een training voor jonge boeren een discussie over waarom de landbouw er vandaag de dag eruit ziet, zoals deze eruit ziet. We schetsten e.e.a. in historisch perspectief. Zo kwamen we op de behoeften piramide van Maslow. Deze beschrijft verschillende niveaus van menselijke behoeften, te beginnen met primaire levensbehoeften, zoals eten en drinken. En eindigend met zelfontplooiing. We concludeerden dat onze maatschappij in de bovenste laag zit. En dat de kritiek uit de maatschappij zich ook in de bovenste laag bevindt: ethische aspecten van voedselproductie, dierwelzijn etc.

Huidige situatie
De huidige corona crisis bevindt zich in de tweede laag: onze veiligheid en zekerheid is ongewis. Ik weet niet of het ooit bewezen is, maar ik krijg het idee dat we daardoor juist de laag eronder, de primaire levensbehoeften, zeker willen stellen. Wellicht is dat een verklaring voor het hamstergedrag. In dat kader heb ik al humorvolle aanvullingen op de piramide van Maslow voorbij zien komen (zie figuur bovenaan deze pagina).

Waardering voor beroepsgroepen
Als je eens nagaat welke beroepsgroepen het afgelopen jaar hebben gedemonstreerd: zorg, onderwijs, politie en ook de boeren. In al deze gevallen ging het protest uiteindelijk over gebrek aan erkenning en (financiële) waardering van hun vak. We zien nu dat al deze beroepen als vitaal zijn aangemerkt, en daarmee in de huidige situatie ineens gezien worden. We beseffen ons dat we niet zonder kunnen. Hopen dat dit besef blijft hangen, en daarmee ook de waardering!

Wil je doorpraten naar aanleiding van deze blog? Je kunt hier klikken om contact op te nemen.

Terug naar de beginpagina met Coronatips voor ondernemers.

Back To Top
Agrarische Coaches.nl Neem direct contact op
Heeft u een vraag of een opmerking?
Laat het ons weten...
Verzenden