Skip to content

Blijf fit!

Blijf fit!

Tekst: Dik Veefkind

Veel ondernemers maken zich in meer of mindere mate zorgen over de toekomst: wat zal dit seizoen of het komende jaar ons brengen? Kan ik mijn bedrijf financieel nog rondzetten? Kan ik al het werk en al de regelgeving nog aan? Houd ik het werkplezier en de passie voor mijn onderneming nog wel vast? Gaan we het als gezin of familie nog volhouden?

Invloed
De omstandigheden zijn soms ronduit lastig. Als we kijken naar de recente lange periode van droogte, de markt, de overheid… Het lastige is dat je op de omstandigheden vaak maar een beperkte invloed kunt uitoefenen. En dat kan tot vervelende situaties leiden: financieel, lichamelijk, emotioneel of relationeel. Waar je wel invloed op hebt is de manier waarop je reageert in moeilijke omstandigheden. En daar zou voor velen een sleutel kunnen liggen om fit te blijven.

Blijf fit!
Het valt me op dat veel agrarisch ondernemers zichzelf structureel tekort doen. Daar bedoel ik mee dat de balans tussen werk en privé vaak ver is te zoeken. Er zijn mensen die vinden dat het niet anders kan: het werk moet af! Maar is dat echt zo? Want uiteindelijk houd je dat niet vol. Mijn oproep is dan ook: zorg dat je fit blijft! Blijf fit op verschillende gebieden van het leven: lichamelijk, geestelijk, relationeel en sociaal. Het begint dus bij jezelf. Als jij het niet volhoudt zal je bedrijf dat uiteindelijk ook niet doen:

  • Lichamelijk fit: je hebt maar één lichaam. Wees daar zuinig op. Nog harder werken is meestal niet de juiste oplossing. Misschien kan het slimmer of anders?
  • Geestelijk fit: als er geen “rust in de kop is” raak je uitgeput en in onbalans. Zoek hulp en praat over je zorgen met familie, vrienden of een goede hulpverlener om zaken weer op een rijtje en grip te krijgen.
  • Relationeel fit: investeer in de mensen die het dichtste bij je staan. Zij hebben jou nodig en jij hen. Ik zie dat veel relaties in de agrarische sector onder druk komen te staan als het bedrijfsmatig moeilijk wordt. Voorkom een dubbele strijd, achter(bedrijf) en voor (gezin). Ook hier geldt: blijf praten en zoek op tijd hulp als jullie er niet uit komen.
  • Sociaal fit: sluit je niet af voor de buitenwereld als je het moeilijk hebt. Zoek verbinding juist met mensen van buiten de sector (familie, vrienden, etc.) Het is daarnaast ook heel goed om te laten zien dat je trots bent op de sector en je bedrijf! We hoeven ons beslist niet te schamen voor onze sector.

Wat de toekomst brengt, we weten het niet. Zorg er voor op alle vlakken fit te blijven, want de uitdagingen zijn groot!

Dik Veefkind is coach en mediator voor agrarisch ondernemers. Via zijn bedrijf AgroCoach begeleidt en coacht Dik dagelijks agrarisch ondernemers. Meer weten? Kijk dan op www.agrocoach.nl of mail naar: info@agrocoach.nl

Back To Top
Agrarische Coaches.nl Neem direct contact op
Heeft u een vraag of een opmerking?
Laat het ons weten...
Verzenden